1. Pre hodnotenie v rámci rebríčka Tenis Open sú hodnotené iba tie podujatia, ktoré boli otvorené súťažným aj nesúťažným hráčom (open).
  2. Tento rebríček je zostavený len podľa zaregistrovaných výsledkov do databázy tenisopen.sk a nemusí zodpovedať výkonnosti jednotlivých hráčov.  Detail schémy výpočtu bodov nájdete na stránke “Propozície” (body za víťazstvo sa násobia koeficientom pre rozlíšenie náročnosti podujatí).
počítam....