Príklad štruktúry Open Ligy pri 32 účastníkoch:

Priebeh Open Ligy

  1. 32 účastníkov sa rozdelí do 8mich skupín po 4 (nasadenie do skupín podľa známych výkonov)
  2. prví dvaja postupujú do horného pavúka, druhí dvaja zo skupiny idú do dolného pavúka
  3. porazení z prvého kola horného pavúka idú do súťaže útechy A1, porazení z 1. kola dolného pavúka do útechy B1
  4. porazení z druhého kola horného pavúka idú do súťaže útechy A2, porazení z 1. kola dolného pavúka do útechy B2
  5. porazení predposledného kola hrajú v každej časti hrajú o celkové poradie; týmto systémom odohrajú všetci účastníci rovnaký počet zápasov